Fabrika za proizvodnju namještaja Vrbas osnovana je 1947. god. u Banjoj Luci. Fabrika prelazi u privatno vlasništvo kompanije „Niskogradnja Laktaši“ sa vlasnikom Gospodinom Ljubomirom Ćubićem 2008. godine, kada dobija novo ime i branding i vraća se na tržište kao lider u branši proizvodnje visokokvalitetnog namještaja od drveta.

U sklopu kompanije Nova DI Vrbas, koja ima tradiciju dugu preko 70 godina, posluju fabrike za proizvodnju masivnog namještaja, furniranog, pločastog i tapaciranog namještaja, sa tehnologijom koja uključuje proces od primarne prerade, sušenja sirovine, preko proizvodnje masivnih ploča do proizvodnje finalnog proizvoda. Fabrika za proizvodnju briketa je takođe jedna od djelatnosti kompanije.

Sjedište kompanije u Banjoj Luci prostire se na površini od oko 395.840m2, gdje su smješteni objekti upravne zgrade, izložbenog salona, proizvodni i skladišni pogoni.

Kvalitet i tradicija su naše obilježje. Kroz svoj rast i razvoj, kompanija konstantno ulaže u modernizaciju proizvodne tehnologije i kontinuiranu edukaciju zaposlenih. U svom kolektivu zapošljava tim oko 300 radnika koji svakodnevno odgovaraju na najsloženije zahtjeve klijenata kako bi tržištu ponudili inovativna rješenja u skladu sa svjetskim trendovima u branši. Poslujemo na domaćem i inostranom tržištu u zemljama: Njemačka, Austrija, Italija, Francuska, Hrvatska, Srbija i BiH.

Priroda je naša inspiracija i podsjetnik da je zdravo životno okruženje jedina garancija sigurne budućnosti. Poslujemo po strogo ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima, jer nam je cilj da novim generacijama ostavimo zdravu životnu sredinu i prenesemo ekološku svijest kakvu mi imamo.

Kompanija posluje po sertifikovanim standardima ISO 9001:20015, ISO 14001:2015.

  • Centrala: +387 51 348 600
  • info@nova-di-vrbas.ba

Copyright © 2021 Drvna industrija Vrbas | Credits