Dugačak je spisak referenci koje smo opremili, izdvojićemo neke od mnogobrojnih.

POSLOVNI OBJEKTI

 

Poslovni objekat Euroherc u Zagrebu

Poslovni objekat Euroherc u Banjoj Luci

Poslovni objekat Euroherc  u Zadru

Poslovni objekat Euroherc u Varaždinu

Poslovni objekat Euroherc u Koprivnici

Poslovni objekat Euroherc u Bjelovaru

Poslovni objekat Euroherc u Novoj Gradiški

Poslovni objekat Euroherc u Puli

Poslovni objekat Euroherc u Lincu

Poslovni objekat Euroherc u Gracu

Poslovni objekat Euroherc u Klagenfurtu

Vrtić

Uprava Vrbas

Kafić Aroma u Banja Luci

Jevrejski kulturni centar “Arie Livne” 

 

JAVNI OBJEKTI I DRŽAVNE INSTITUCIJE

Objekat Radio-televizije Republike Srpske

Objekat Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci

Objekat Okružnog privrednog suda u Doboju

Objekat Okružnog suda u Doboju

Objekat Višeg privrednog suda u Banjoj Luci

Kabinet Predsjednika Republike Srpske

Akademija Nauka i Umjetnosti Republike Srpske – ANURS

Kancelarija direktora Doma zdravlja u Banjoj Luci

Narodno pozorište u Banja Luci

HOTELI

JAHTE

STAMBENI OBJEKTI

  • Centrala: +387 51 348 600
  • info@nova-di-vrbas.ba

Copyright © 2021 Drvna industrija Vrbas | Credits