Naše usluge

Pored brojnih proizvodnih djelatnosti kompanija Nova DI Vrbas posluje sa širokim spektrom djelatnosti u domenu opremanja raznih vrsta objekata po principu „ključ u ruke“, oslanjajući se na podršku kompanije „Niskogradnja Laktaši“ u čijem vlasništvu se nalazi kompanija „Nova DI Vrbas“, u domenu djelatnosti iz građevinskog sektora i završnih radova u građevinarstvu. Vlastitom podrškom u inženjeringu, klijentima pružamo cjelokupan proces od izrade idejnih rješenja enterijera do izvođenja svih vrsta radova i proizvodnje namještaja. 

Stručni tim kojeg čine: arhitekte, dizajneri, konstruktori, mašinski inženjeri, elektro inženjeri, građevinski inženjeri,  šumarski inženjeri i inženjeri za drvopreradu, pružiće klijentima sve potrebne informacije i biti na raspolaganju za konsalting, kako bismo zajedničkim snagama došli do jedinstvenih rješenja i bili uspješni u rješavanju novih izazova. 

U domenu opremanja objekata, možemo da pružimo usluge izvođenja svih vrsta građevinskih radova i završnih zanatskih radova u građevinarstvu, uključujući koordinaciju, organizaciju, izvođenje i nadzor nad izvođenjem svih enterijerskih radova. 

Namještaj izrađujemo od sirovina hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka, slavonskog hrasta, bukve, američkog i domaćeg oraha, javora, topole itd.,sa završnim obradama u laku ili ulju.

  • Centrala: +387 51 348 600
  • info@nova-di-vrbas.ba

Copyright © 2021 Drvna industrija Vrbas | Credits